فیلم کارگاه تخصصی پوشاک
فیلم کارگاه تخصصی پوشاک

ویدیو کارگاه 2 روزه پوشاک

7,600,000 تومان

سمینار نیچ (تمامی مشاغل)
سمینار نیچ (تمامی مشاغل)

استفاده از تکنیک " نیچ " برای شماره 1 شدن در بازار

سمینار نیچ  ( سالن های زیبایی )
سمینار نیچ ( سالن های زیبایی )

استفاده از تکنیک " نیچ " برای شماره 1 شدن در بازار

فیلم کارگاه تخصصی سالن های آرایشی
فیلم کارگاه تخصصی سالن های آرایشی

ویدیو کارگاه 2 روزه سالن های آرایشی

7,600,000 تومان

دوره VIP درآمد بیش از حد از اینستاگرام
دوره VIP درآمد بیش از حد از اینستاگرام

از صفر تا صد کسب درآمد از اینستاگرام‌رو تو این دوره یاد میگیرید. بطوری که نیاز به هیچ دوره دیگه ای ندارید

980,000 تومان

دوره جامع «فروش در استوری»
دوره جامع «فروش در استوری»

دوره جامع «فروش در استوری»

2,000,000 تومان

دوره جامع «نخبگان بلاگری»
دوره جامع «نخبگان بلاگری»

دوره جامع «نخبگان بلاگری»

4,000,000 تومان

دوره جامع جشنواره فروش
دوره جامع جشنواره فروش

دوره جامع جشنواره فروش

1,600,000 تومان

سمینار دستیابی به ناممکن ها
سمینار دستیابی به ناممکن ها

سمینار دستیابی به ناممکن ها

1,000,000 تومان

دوره جامع ذهن ثروت‌ساز
دوره جامع ذهن ثروت‌ساز

دوره جامع ذهن ثروت‌ساز

1,000,000 تومان