فصل پنجم کتاب اثر مرکب : ” اثرات “

فصل پنجم کتاب اثر مرکب : ” اثرات “

عنوان پادکست : فصل پنجم کتاب اثر مرکب : اثرات

توسط عارفه عسکری

فصل پنجم کتاب اثر مرکب ، اثرات است.اگر میخواهید بدنتان عملکرد فوق العاده داشته باشد، باید در خصوص مصرف مواد غذایی با بهترین کیفیت و خودداری از خوردن هله هوله هشیار باشید.اگر میخواهید مغزتان بهترین عملکردش را به نمایش بگذارد، باید در خصوص چیزهایی که به آن وارد میکنید هشیار تر باشید.

ذهن شما همانند لیوانی خالی است که هر چیزی در آن بریزید در خود خواهد گنجاند. وارد کردن اخبار برانگیزنده، عناوین شهوانی یا چرندیات برنامه های تلوزیون به ذهنتان همانند ریخت آب آلوده در لیوان است.

این لیوان میتواند با آب تمیز هم پر شود. ایده های مثبت و انگیزشی ،داستان ها از بلند پروازی ها، راهبرد های موفقیت ،سلامتی ، عشق و لذت و… بنابراین باید رژیم رسانه ای بگیرید و وقت خود را ساعت ها صرف گوش کردن به اخبار منفی نکنید.فقط رسانه ها نیستند که باعث آلوده شدن ذهن شما میشوند بلکه آدم های اطراف شما نیز نقش مهمی دارند.

اگر اطراف شما افزادی وجود دارند که باعث کدر شدن ذهن شما میشوند باید آن ها را کنار بگذارید.