عزت نفس چیست؟

عزت نفس چیست؟

داشتن عزت نفس می تواند در تصمیم گیری ها ، سلامت روانی و کیفیت کلی زندگی شما تأثیر بگذارد. با این حال ، داشتن عزت نفس بسیار بالا یا خیلی پایین می تواند مشکل ساز باشد. درک بهتر میزان منحصر به فرد عزت نفس شما می تواند به شما در ایجاد تعادل مناسب برای شما کمک کند.

عزت نفس چیست؟

در روانشناسی ، اصطلاح عزت نفس برای توصیف احساس ذهنی کلی شخص از ارزش یا ارزش شخصی استفاده می شود. به عبارت دیگر ، عزت نفس ممکن است به این معنا باشد که شما چقدر از خود فارغ از شرایط ، قدردانی می کنید و خودتان را دوست دارید. عزت نفس شما توسط عوامل زیادی تعریف می شود ، از جمله:
اعتماد به نفس
احساس امنیت
هویت
حس تعلق
احساس شایستگی
اصطلاحات دیگری که غالباً به جای عزت نفس به کار می روند عبارتند از: ارزش خود ، احترام به خود و خود باوری.

عزت نفس در دوران کودکی پایین ترین سطح را دارد و در دوران نوجوانی و همچنین بزرگسالی افزایش می یابد و در نهایت به سطح نسبتاً پایداری می رسد. این باعث می شود عزت نفس شبیه به ثبات ویژگی های شخصیتی در طول زمان شود

مزیت اعتماد به نفس

مزیت اعتماد به نفس

چرا عزت نفس مهم است؟

عزت نفس بر تصمیم گیری ، روابط ، سلامت عاطفی و رفاه کلی شما تأثیر می گذارد. همچنین بر انگیزش تأثیر می گذارد ، زیرا افرادی که دارای دیدگاه سالم و مثبت نسبت به خود هستند ، پتانسیل خود را درک می کنند و ممکن است برای رویارویی با چالش های جدید احساس قدرت کنند.
افراد دارای عزت نفس بالا :

 • درک کاملی از مهارت های خود دارند
 • قادر به برقراری روابط سالم با دیگران هستند زیرا رابطه ای سالم با خود دارند
 • انتظارات واقع بینانه و مناسب از خود و توانایی های خود دارند
 • نیازهای خود را درک می کنند و میتوانند آنها را بیان کنند
 • افرادی که اعتماد به نفس پایینی دارند به توانایی های خود اطمینان کمتری دارند و ممکن است در فرایند تصمیم گیری خود شک کنند.
 • آنها ممکن است انگیزه ای برای امتحان چیزهای جدید احساس نکنند زیرا معتقدند که نمی توانند به اهداف خود برسند.
 • کسانی که اعتماد به نفس پایینی دارند ممکن است با روابط و بیان نیازهای خود مشکل داشته باشند.
 • آنها همچنین ممکن است سطح پایینی از اعتماد به نفس را تجربه کنند و احساس کنند که دوست داشتنی و با ارزش نیستند.

افرادی که از عزت نفس بیش از حد بالایی برخوردارند ممکن است مهارت های خود را بیش از حد ارزیابی کنند و احساس کنند که تحت هر شرایطی حتما موفق می شوند.

عوامل موثر بر عزت نفس

عوامل زیادی می توانند بر عزت نفس تأثیر بگذارند. عزت نفس شما ممکن است تحت تأثیر این مسائل قرار گیرد:
سن
ناتوانی
ژنتیک
بیماری
توانایی های بدنی
وضعیت اقتصادی اجتماعی
الگوهای فکری
همچنین نشان داده شده است که نژادپرستی و تبعیض تأثیرات منفی بر عزت نفس دارند.

اغلب این تجربیات ما هستند که پایه و اساس عزت نفس کلی را تشکیل می دهند. به عنوان مثال ، کسانی که به طور مداوم از خانواده و دوستان خود نظر های بیش از حد انتقادی یا منفی دریافت می کنند ، اعتماد به نفس پایینی خواهند داشت.

عزت نفس بالا و سالم

راه هایی وجود دارد که می توانید تشخیص دهید عزت نفستان در چه حد است. عزت نفس شما مناسب است اگر :

 • از تمرکز بر تجربیات منفی گذشته خودداری می کنید
 • باور دارید که شما با بقیه برابر هستید ، نه بهتر و نه بدتر
 • نیازهای خود را بیان می کنید
 • احساس میکنید اعتماد به نفس بالایی دارید
 • نگاه مثبت به زندگی دارید
 • وقتی می خواهید نه بگویید نقاط قوت و ضعف کلی خود را می بینید و آنها را می پذیرید

مزیت اعتماد به نفس

مزیت اعتماد به نفس

عزت نفس پایین

عزت نفس پایین ممکن است به طرق مختلف ظاهر شود. اگر عزت نفس پایینی دارید:

 • ممکن است باور داشته باشید که دیگران از شما بهتر هستند.
 • ممکن است بیان نیازهایتان برای شما دشوار باشد.
 • ممکن است مدام بر نقاط ضعف خود تمرکز کنید.
 • شما ممکن است اغلب ترس ، شک و تردید در توانایی های خود را احساس کنید.
 • ممکن است شما دید منفی به زندگی داشته باشید و احساس عدم کنترل کنید
 • ممکن است ترس شدید از شکست داشته باشید.
 • ممکن است در پذیرش بازخورد مثبت مشکل داشته باشید.
 • ممکن است در نه گفتن و تعیین مرزها مشکل داشته باشید.
 • ممکن است نیازهای دیگران را بر نیازهای خود مقدم بدارید.