کارگاه آموزشی آکادمی کلاته

فصل ششم کتاب اثر مرکب : ” شتاب “

وقتی دربرنامه های روزمره ، دستورالعمل ها، روال ها و ثباتتان به بن بست رسیدید بدانید که این لحظه در حال جدا کردن خود از شخصیت قبلی تان هستید.

فصل پنجم کتاب اثر مرکب : ” اثرات “

ذهن شما همانند لیوانی خالی است . وارد کردن اخبار بد، عناوین شهوانی یا چرندیات تلوزیون به ذهنتان همانند ریخت آب آلوده در لیوان است.

فصل چهارم کتاب اثر مرکب : ” تکانه “

فصل چهارم کتاب اثر مرکب ، تکانه است. تکانه نیرویی است که میتواند ما را وادار به انجام کاری کند. رسیدن به تکانه فقط از یک راه امکان پذیر است: برنامه ی روتین

فصل سوم کتاب اثر مرکب : ” عادت ها “

فصل سوم کتاب اثر مرکب درباره ی عادت ها است.از ارسطو نقل شده که: ما همان چیزی هستیم که به طور مکرر انجام میدهیم. در این کارگاه همراه ما باشید.

فصل دوم کتاب اثر مرکب : ” انتخاب ها”

فصل دوم کتاب اثر مرکب درباره ی انتخاب ها است.همه ی ما مثل هم به دنیا میاییم. زندگی از آن به بعد ، تنها انباشت انتخاب هایی است که انجام می دهیم

فصل اول کتاب اثر مرکب : ” اثر مرکب در عمل “

فصل اول کتاب به ما می آموزد که فرقی نمیکند شما چه استعدادی دارید ، اگر برای رسیدن به موفقیت استمرار و صبر را در پیش بگیرید قطعا پیروز خواهید شد.